ACT training van 6 weken. Start 11 september

Tijdens deze training ga je aan de slag om meer richting je waarden te gaan leven. We zijn vaak bezig met de dingen die we niet willen. ACT leert je om niet te vechten tegen datgeen wat je niet wilt, maar meer te kijken wat nu echt belangrijk is.

Je leert tijdens deze 6-weekse training om wat meer afstand te nemen van je gedachtes en deze niet zo serieus te nemen. 
ACT gaat er verder vanuit dat vechten of vermijden van hetgeen wat je liever niet wilt dat er is, geen zin heeft. Het kost vaak juist nog meer energie. ACT leert je om op een andere manier naar je problemen te kijken waardoor je een waardevoller leven gaat krijgen. ACT gaat vooral d.m.v. praktische en ervaringsgerichte oefeningen aan de slag. Door direct te ervaren wat er wordt bedoelt, kun je dit eerder begrijpen en toepassen in je dagelijkse leven. 

De training gaat uit van 6 kernprocessen:
 

cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het 'advies' dat je brein je geeft op te volgen, of niet.

- mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden 
 
-  acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed

- zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent

- verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts

- bereidheid: om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt​

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. Door het toepassen van deze kernprocessen in de training, kan er ruimte en kan er meer psychologische flexibiliteit ontstaan.

 
Trainer: Esther Helgers-Geelen
Data: 11 september, 18 september, 2 oktober, 9 oktober, 16 oktober, 23 oktober
Tijden: 9:30 t/m 11:30 uur
Locatie: MCR Minderbroederssingel 44 in Roermond
Deelnemers: maximaal 6 deelnemers
Kosten: Vanwege pilot alleen in september: nu €250,- excl. btw. i.p.v. €395 excl. btw. inclusief werkboek. 

Direct aanmelden

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Email:
Telefoonnr:
Vraag/Opmerking: