MAP training voor studenten

Deze training van 8 weken is ontwikkeld om studenten handvaten te geven hoe met stress en andere hindernissen in het leven om te gaan. Deze training leert studenten hoe ze keuzes kunnen maken in wat goed voor ze is en bewuster te worden van zichzelf.

Tijdens de training wordt een basis gelegd om met het bovenstaande aan de slag te gaan, wetende dat dit een proces is. Het duurt immers even voordat je een nieuwe gewoonte hebt aangeleerd en je hier bewust mee om kan gaan. Door deel te nemen aan deze training krijg je handvaten hoe je hier na de training mee verder kan.

De reden dat deze training is ontwikkeld is, is de toename van stress en druk onder studenten. Dat is ook niet gek als je kijkt naar de huidige maatschappij waarin ook van alles van je wordt verwacht, er veel online gebeurt en we eigenlijk 24/7 bereikbaar zijn, zelfs als we aan de andere kant van de wereld zijn. We krijgen de hele dag door nieuws te horen en te zien (vaak ongevraagd). We krijgen de hele dag door prikkels.
Daarnaast moeten we steeds meer ballen in de lucht houden, de verwachtingen van buitenaf en misschien ook van studenten zelf liggen vaak hoog en dat houd je niet jarenlang vol. Zeker niet als je niet weet hoe je voor jezelf de balans kunt vinden en het lastig vindt om je eigen (stress)signalen te herkennen en hier verstandig mee om te gaan.

Door middel van praktische oefeningen en meditaties gaan we 8 weken aan de slag vanuit de Mindfulness, ACT en Positieve Psyschologie. Daarnaast gaan studenten ook thuis oefenen. Iedere week krijgen ze een paar oefeningen mee. Het effect op verandering is groter als deelnemers intensief met de training bezig zijn en ook bereid zijn om hier thuis mee aan de slag te gaan.


Trainer: Esther Helgers-Geelen
Data:
Tijd: 
Locatie: MCR Minderbroederssingel 44 in Roermond
Kosten: informeer naar wat de kosten zijn voor jou als student 
Deelnemers: maximaal 6 deelnemers
Aanmelden: via info@connectandsee.nl
 
 

Naam:
Telefoon:
E-mail:
Bericht: